آواتحلیل
1399/11/07
18:04
#بررسی_گزارش_کدال #کپرور ✅ فروش ریالی کپرور در دی ماه با رشد 26 درصدی نسبت به آذر همراه بوده و به رقم 73 میلیارد تومان رسیده که رکورد جدیدی برای ش...

#بررسی_گزارش_کدال #کپرور✅ فروش ریالی کپرور در دی ماه با رشد ۲۶ درصدی نسبت به آذر همراه بوده و به رقم ۷۳ میلیارد تومان رسیده که رکورد جدیدی برای شرکت محسوب می شود.✅ شرکت در این ماه ۲۲۲۰۵ تن زغالسنگ به فروش رسانده که در قیاس با ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.✅ نرخ فروش این محصول ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر تن گزارش شده که نسبت به ماه قبل رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.✅ شرکت فروش ۱۰ ماهه نخست سال جاری را به ۴۳۲ میلیارد تومان رسانده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۴۱۳۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۹ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0