بورس۲۴
1400/10/30
12:07
عملکرد ۶ ماهه منتهی به آذرماه «فروژ» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران درپروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۸۹۹ ریال شناسایی کرده است.

عملکرد 6 ماهه منتهی به آذرماه «فروژ» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران درپروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۱۸۹۹ ریال شناسایی کرده این در حالی است که ۲۶۲ میلیارد تومان سودناخالص داشته که نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد افزایش داشته در نهایت در مجموع سود خالص شرکت ۲۰۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد افزایش را شاهد بوده افزون بر این سود عملیاتی ۲۴۶ میلیارد تومانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶۲ درصد افزایش را نشان می دهد.فروژ
انتهای خبر

0
0