بورس پلنر
1399/12/06
08:30
#فاسمین سهم 29 درصد از موج نزولی اخیر را تصحیح نموده و اکنون همراه با معاملات پرحجم درصدد گذر از مقاومت (فلت سنکو اسپن B) در محدوده 17430 ریال میبا...

#فاسمین


سهم ۲۹ درصد از موج نزولی اخیر را تصحیح نموده و اکنون همراه با معاملات پرحجم درصدد گذر از مقاومت (فلت سنکو اسپن B) در محدوده ۱۷۴۳۰ ریال میباشد، تثبیت قیمت بر سطح فوق و غلبه بر ابرکومو نزولی مسیر رشد تا خط میانی چنگال اندروز و سقف قبلی در ۲۷۶۷۲ ریال را هموار خواهد کرد.



۹۹/۱۲/۶



@bourse_planner۱



انتهای خبر

0
0