موج مثبت Positive Wave
1399/08/28
12:29
پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ؛ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نوبخت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر گرفتی...

پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ؛ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه سال آیندهنوبخت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.

انتهای خبر

0
0