بورس پرس
1401/04/21
00:00
شناسایی سود ۳۶۰.۴ میلیاردی سایپا از واگذاری ملک نمایندگی به زیرمجموعه

سایپا از واگذاری ملک نمایندگی سه راه آذری به زیرمجموعه و شناسایی سود ۳۶۰.۴ میلیارد تومانی خبر داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت سایپا از واگذاری ملک نمایندگی سه راه آذری به زیرمجموعه و شناسایی سود ۳۶۰.۴ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای سه شنبه شد.


براین اساس، حسن احد زاده معاون اقتصادی "خساپا" اعلام کرد: پیرو مبایعه نامه ۲۰ تیر سایپا با شرکت سایپا یدک، ملک نمایندگی سه راه آذری با قیمت کارشناسی ۳۶۵.۷ میلیارد تومان به شرکت سایپا یدک واگذار شد. خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی بالغ بر ۵.۳ میلیارد تومان است.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0