بورس۲۴
1399/08/25
13:21
افزایش سرمایه چین چین تصویب شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت کشت و صنعت چین چین افزایش سرمایه ۲۷۱ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ها را به تصویب رساند.


انتهای خبر

0
0