بتاسهم
1400/01/16
14:12
#وسدید با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-210 مورخ 1399/11/19 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/05 افزایش ...

#وسدید با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۹۸۰,۸۸۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۹,۹۸۹,۱۷۶ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۶۰۰۸۲۹۲ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0