مهدی ساسانی
1399/08/12
10:17
واقعا این فشار فروش های به یک باره و غیر طبیعی از کجا میاد؟ واقعا چه اتفاقی در بازار یک دفعه رخ میده که نماد هایی که در حال مثبت شدن هستند به یک ب...

واقعا این فشار فروش های به یک باره و غیر طبیعی از کجا میاد؟


واقعا چه اتفاقی در بازار یک دفعه رخ میده که نماد هایی که در حال مثبت شدن هستند به یک باره هجمه ای از فشار فروش میاد براشون؟انتهای خبر

0
0