نوآوران امین
1399/10/07
18:48
مارگارین (#غمارگ) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۴۴.۵۹ درصدی فروش آذر...

مارگارین (#غمارگ)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰✅افزایش ۴۴.۵۹ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۳۲.۱۵) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


⭕️کاهش (۱۵.۰۸) درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0