کدال۳۶۰
1399/12/05
17:25
#فماک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت ماداکتو استیل کرد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 93,167 میلیون ریا...

#فماک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت ماداکتو استیل کرد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۹۳,۱۶۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۱۶٪ افزایش داشته است.▪️«فماک» با سرمایه ثبت شده ۴۰۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۲۰,۹۵۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۴۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۵ ۱۷:۲۵:۱۱ (۷۲۴۳۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0