کدال۳۶۰
1401/05/31
11:39
#سبد_هدف اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سبد گردان هدف ▪️ شرکت سبد گردان هدف در دوره ...

#سبد_هدف


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت سبد گردان هدف▪️ شرکت سبد گردان هدف در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۹۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۹۲۵ ریال زیان شناسایی کرده است.▪️ «سبد هدف» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۶۱,۸۰۳ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۱:۳۹:۴۷ (۹۲۶۹۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0