تارگت بورس
1399/09/18
20:25
📊#خنصیر_بروزرسانی 🔷تارگت 7200 پیش روی سهم است بنمودار سهم توجه کنید 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 16 آذر ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#خنصیر_بروزرسانی🔷تارگت ۷۲۰۰ پیش روی سهم است
بنمودار سهم توجه کنید
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۱۶ آذر ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0