بورس امروز
1399/09/04
14:00
‌‌❇ با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم 🔹رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران دخالت در قیمت‌گذاری هر محصولی نادرست دانست و گفت: مشکل اصلی رانتی است که سا...

❇ با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم🔹رییس کمیسیون معادن اتاق ایران دخالت در قیمت‌گذاری هر محصولی نادرست دانست و گفت: مشکل اصلی رانتی است که سال‌های طولانی در زنجیره فولاد وجود دارد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0