بورس پرس
1400/09/04
00:00
عدم ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم دارای صف خرید تا مجمع + دلیل

شرکت بورسی و دارای صف خرید از عدم ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی تا زمان برگزاری مجمع سالانه و دلیل آن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت دوده صنعتی پارس که در جریان معاملات اخرین روز کاری هفته با رشد ۷.۵ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شده از عدم ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی تا زمان برگزاری مجمع سالانه و دلیل آن خبر داد.


براین اساس، مجید محمدی مدیرعامل "شدوص" درخصوص ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی تا زمان برگزاری مجمع سالانه اعلام کرد: با توجه به اینکه این شرکت از زیر مجموعه های تاپیکو است و طبق روال هر سال جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی این هلدینگ، شرکت باید مجمع سالانه را در اردیبهشت برگزار کند با محدودیت زمانی، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع سالانه به ثبت نخواهد رسید.


بنابراین گزارش، مجمع فوق العاده دوده صنعتی پارس ۳۰ آبان برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تصویب شد و "شدوص" به منظور ن وسازی سیستم راکتور هارد و افزایش میزان تولید دوده هارد ، سرمایه فعلی را از ۴۷.۴ به ۹۵ میلیارد تومان رساند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0