بتاسهم
1400/01/16
13:19
مقایسه فروش فصلی شرکت ایران خودرو #خودرو (با توجه به گزارش های ماهانه شرکت که مربوط به فروش محصولات نهايي است و فروش قطعات در نظر گرفته نشده است)

مقایسه فروش فصلی شرکت ایران خودرو #خودرو


(با توجه به گزارش های ماهانه شرکت که مربوط به فروش محصولات نهایی است و فروش قطعات در نظر گرفته نشده است)انتهای خبر

0
0