سیگنال یاب روزانه
1399/10/29
09:26
سهامدار خرد بعد از اینهمه ضرر برای حفظ مابقی داراییش به هر قیمتی میفروشه و ازون ور حقوقی ای که رو شاخص 2100 حاضر نبود بفروشه داره اینجا بزخری میکنه...

سهامدار خرد بعد از اینهمه ضرر برای حفظ مابقی داراییش به هر قیمتی میفروشه و ازون ور حقوقی ای که رو شاخص ۲۱۰۰ حاضر نبود بفروشه داره اینجا بزخری میکنهاسمش رو چی میشه گذاشت؟!

انتهای خبر

0
0