کدال۳۶۰
1401/02/20
15:09
#زفکا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشت و دامداري فکا - نماد: زفکا(فکا) 1401-02-20 15:09:4...

#زفکا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشت و دامداری فکا - نماد: زفکا(فکا)۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۵:۰۹:۴۴ (۸۷۹۳۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0