کدال۳۶۰
1401/03/24
21:04
#فسرب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت ملی سرب و روی ایران ▪️ شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به ...

#فسرب


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت ملی سرب و روی ایران
▪️ شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۹۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳٪ افت داشته است.▪️ «فسرب» با سرمایه ثبت شده ۱۱,۰۸۲,۱۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۹۸,۷۳۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۱:۰۴:۵۰ (۸۸۷۳۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0