بولتن اقتصادی
1400/05/24
15:51
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی : 🔹امروز گوسفند زنده کیلویی ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان در تعداد بالا عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی :🔹امروز گوسفند زنده کیلویی ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان در تعداد بالا عرضه می‌شود.

انتهای خبر

0
0