کدال۳۶۰
1401/03/25
11:50
#پاسا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت ایران یاسا تایر و رابر با فایل های پیوس...

#پاسا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت ایران یاسا تایر و رابر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۱:۵۰:۰۵ (۸۹۷۱۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0