بولتن اقتصادی
1399/10/29
08:47
۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید 🔹قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری تغییر چندانی نداشته و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای ا...

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید🔹قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری تغییر چندانی نداشته و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق باید ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان پرداخت کنند. /ایسنا

انتهای خبر

0
0