بهنام صمدی
1399/08/11
09:56
بازارها طوری در محاق انتخابات امریکا فرو رفته‌اند که گویی اینجا یک ایالت آمریکاست و ترامپ رییس جمهور نیابتی ایران! البته وقتی به مردم می‌گویند آدر...

بازارها طوری در محاق انتخابات امریکا فرو رفته‌اند که گویی اینجا یک ایالت آمریکاست و ترامپ رییس جمهور نیابتی ایران!البته وقتی به مردم می‌گویند آدرس همه مشکلات و بدبختی کاخ سفید است هیچ عجیب نیست که مردم چنین واکنشی به انتخابات داشته باشند.ناکارآمدی و ساختارهای معیوب اقتصاد خودمان را نباید با تحریم توجیه کنیم!وقتی برای خرید به بازار مراجعه کنید به شما می‌گویند قیمت قبل انتخابات با بعد آن فرق می‌کند!آدرس اصلاح ساختارهای اقتصادی را در آمریکا جستجو نکنید


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0