کدال۳۶۰
1401/03/25
13:04
#قنقش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت قند نقش جهان ▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/...

#قنقش


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت قند نقش جهان




▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۷۹۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹٪ کاهش زیان داشته است.



▪️ «قنقش» با سرمایه ثبت شده ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۹,۹۹۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.




۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۳:۰۴:۵۰ (۸۹۱۲۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0