همفکران
1399/11/08
09:24
#نبض_بازار 📈در گروه خودرویی ها شاهد جمع آوری صف فروش دو نماد لیدر این گروه خودرو و خساپا هستیم.

#نبض_بازار


📈در گروه خودرویی ها شاهد جمع آوری صف فروش دو نماد لیدر این گروه خودرو و خساپا هستیم.انتهای خبر

0
0