بورس۲۴
1401/02/31
20:49
توضیحات «غفارس» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص عملکرد شفاف سازی نمود.

توضیحات «غفارس» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص عملکرد شفاف سازی نمود.


غفارس اعلام داشت کاهش بهای تمام شده نسبت به فروش و کاهش هزینه های توزیع و فروش از جمله دلایل افزایش سود شرکت بوده است.


فغ
غف
غا
انتهای خبر

0
0