همفکران
1399/10/06
17:02
#شفافا_سازی غشاذر 📌 با عنایت به اینکه پس از برگزاری مناقصه عمومی مورخ 1399/06/01 و تجدید مناقصه عمومی مورخ 1399/06/26مربوط به خرید تجهیزات...

#شفافا_سازی


غشاذر📌با عنایت به اینکه پس از برگزاری مناقصه عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و تجدید مناقصه عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶مربوط به خرید تجهیزات ،ماشین آلات و نصب و راه اندازی جهت احداث کارخانه شیر خشک ، شرکت کنندگان در مناقصه های مذکور به حد نصاب نرسیدند و با توجه به بند ۱۳مصوبات جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴و صورتجلسه کمیسیون معاملات شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و۱۳۹۹/۰۹/۲۳ برای انجام مناقصه محدود با استعلام از شرکت های فعال در این زمینه ، هیات مدیره با انتخاب شرکت فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان( اینوتگ) بعنوان پایین ترین قیمت پیشنهاد شده مطابق با صورتجلسات کمیسون معاملات مذکور واخذ نظرو تایید مشاور محترم طرح ،جهت خرید تجهیزات ،دستگاهها و ماشین آلات بمنظور احداث و راه اندازی کارخانه شیر خشک به ارزش۱۸۷میلیارد ریال موافقت نمود ضمنا زمان تقریبی احداث کارخانه شیر خشک و بهره برداری از آن ۹ ماه می باشد و اثرات مالی این رویداد پس از بهره برداری منعکس خواهد گردید و پیش بینی می گرددبا بهره برداری از این پروژه بازگشت سرمایه آن ۴ سال و سود سال اول حدود ۴۰،۰۰۰میلیون ریال می باشد.که ۱ درصد نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل می باشد همچنین جهت تامین هزینه های ناشی از احداث این پروژه طبق مصوبه هیات مدیره از طریق تامین مالی ، بانکی و فروش کارخانه قدیم و زمین روبروی آن می باشد که برآورد بهای تمام شده پروژه حدودا ۱۸۷،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.که حدود ۱۲ درصد نسبت به کل دارایی هادر سال مالی قبل می باشدانتهای خبر

0
0