کدال۳۶۰
1400/09/09
15:44
#ویسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل واگذاری س...

#ویسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ ویسا با سرمایه ثبت شده ۱,۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۵۸۶,۷۳۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱٪ به مبلغ ۵۷۹,۷۳۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۵:۴۶:۳۸ (۸۲۴۶۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0