کدال۳۶۰
1401/03/01
09:14
#دفرا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 880087در تاریخ 1401/02/28 به استحضار می رساند...

#دفرا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۰۰۸۷در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به استحضار می رساند لزوم افشای توضیحات درخصوص علت تغییر سودآوری بشرح نامه پیوست می باشد.
۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۰۹:۱۴:۵۰ (۸۸۵۰۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0