کارگزاری آبان
1401/04/01
13:19
📊#وپارس اطلاعیه 1401/04/01 *بانک پارسیان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام گروه مالی پارسیان- گروه ب) منتهی ب...

📊#وپارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


*بانک پارسیان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام گروه مالی پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


شرح رویداد:پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ گروه مالی پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۹۹.۹۹ درصد از سهام گروه مالی پارسیان (تعداد ۲۹.۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۷.۴۹۹.۹۹۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.
انتهای خبر

0
0