پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
08:59
ترکان: 🔹مصوبه اخیر مجلس یعنی اینکه اول شورای نگهبان رئیس جمهور را انتخاب کند، بعدا مردم به او رای بدهند جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002VDk 🆔 @Entekha...

ترکان:


🔹مصوبه اخیر مجلس یعنی اینکه اول شورای نگهبان رییس جمهور را انتخاب کند، بعدا مردم به او رای بدهندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VDk


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0