بولتن اقتصادی
1399/10/28
20:14
کارت بازرگانی 700 صادرکننده رفع تعلیق شد. 🔹رئیس سازمان توسعه تجارت گفته از دو هزار کارت بازرگانی تعلیق شده کارت 700 صادر کننده که به تعهدات ارزی...

کارت بازرگانی ۷۰۰ صادرکننده رفع تعلیق شد.🔹رییس سازمان توسعه تجارت گفته از دو هزار کارت بازرگانی تعلیق شده کارت ۷۰۰ صادر کننده که به تعهدات ارزی بعد از سال ۹۸ خود عمل کرده‌اند رفع تعلیق شد.

انتهای خبر

0
0