سیگنال طلایی
1401/02/26
11:30
#درهآور پیشنهاد خرید زیر 3000 نیاد هدف 4800 هست و میتونه 40% بازدهی بسازه اگر بنا به خرید دارید یه پله امروز و پله دوم حوالی 3000 حد ضرر هم...

#درهآورپیشنهاد خریدزیر ۳۰۰۰ نیاد هدف ۴۸۰۰ هست و میتونه ۴۰٪ بازدهی بسازهاگر بنا به خرید دارید یه پله امروز و پله دوم حوالی ۳۰۰۰حد ضرر هم زیر ۳۰۰۰ بزاریدانتهای خبر

0
0