سیگنال یاب روزانه
1399/08/25
11:45
هر کسی متوجه میشه که تقاضای خوبی تو بازار هست و عرضه ها خریدار داره، اما تا تقاضا تو بازار زیاد میشه شروع میکنند به عرضه و تخریب

هر کسی متوجه میشه که تقاضای خوبی تو بازار هست و عرضه ها خریدار داره، اما تا تقاضا تو بازار زیاد میشه شروع میکنند به عرضه و تخریب


انتهای خبر

0
0