نوآوران امین
1401/02/28
16:08
فراورده های تزریقی و دارویی ایران(#دفرا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 90 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1...

فراورده های تزریقی و دارویی ایران(#دفرا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۹۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۷۷۳,۰۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۵,۲۷۶,۱۷۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۲۶۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0