کدال۳۶۰
1401/05/30
17:43
#پلوله توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 910277در تاریخ 1401/04/28 به استحضار می رسان...

#پلوله


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۹۱۰۲۷۷در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به استحضار می رساند پاسخ سوالات مطروحه درخصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به پیوست ارسال می گردد.
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۷:۴۴:۵۴ (۹۲۷۰۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0