بتاسهم
1401/03/22
10:57
#ساربیل پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر قطع احتمالي برق به استحضار می رساند عطف به نامه شماره 1952/400 مورخ 1401/03/02 شرکت برق م...

#ساربیل پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر قطع احتمالی برق به استحضار می رساند عطف به نامه شماره ۱۹۵۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شرکت برق منطقه ای آذربایجان ( تصویر پیوست ) و مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیات محترم وزیران در خصوص محدودیت مصرف برق و با در نظر گرفتن ۶ مگاوات برای این شرکت در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ به استحضار می رساند با توجه به محدودیت هایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و همچنین فروش سیمان از طریق بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت ایجاد شده ،بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه و برآورد نمود،لذا در صورت هر گونه تاثیر این محدودیت بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ، متعاقبا در گزارشات ماهانه افشا خواهد گردید


انتهای خبر

0
0