نوآوران امین
1401/04/01
15:20
گروه صنعتی بوتان (#لبوتان) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۲۲.۶۱ در...

گروه صنعتی بوتان (#لبوتان)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅افزایش ۲۲.۶۱ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۱.۹۷ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۲۵.۴۴ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0