بورس۲۴
1401/04/30
13:20
«قثابت»از نتایج برگزاری مزایده خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان اعلام نمود از طریق آگهی منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۰۹۲ اقدام به برگزاری مزایده عمومی و فروش لوازم یدکی،دستگاهها و برخی ضایعات در چند مرحله نمود.

«قثابت»از نتایج برگزاری مزایده خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان اعلام نمود از طریق آگهی منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۰۹۲ اقدام به برگزاری مزایده عمومی و فروش لوازم یدکی،دستگاهها و برخی ضایعات در چند مرحله نمود.


قثابت
انتهای خبر

0
0