کدال۳۶۰
1399/11/12
15:24
#شرانل مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت نفت ایرانول شرکت نفت ایرانول 1399-11-12 15:24:54 (718525) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#شرانل


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت نفت ایرانول شرکت نفت ایرانول۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۵:۲۴:۵۴ (۷۱۸۵۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0