کدال۳۶۰
1401/03/08
09:29
#قثابت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 14...

#قثابت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۸۱,۵۷۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۴۷٪ افزایش داشته است.▪️«قثابت» با سرمایه ثبت شده ۶,۴۶۲,۸۰۹ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۳,۰۷۲,۳۴۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۸ ۰۹:۳۰:۰۵ (۸۸۹۱۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0