بتاسهم
1399/08/27
23:20
#شخارک 6 ماهه حسابرسی شده به سود 2368 ریالی به ازای هرسهم رسیده است

#شخارک ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۲۳۶۸ ریالی به ازای هرسهم رسیده است


انتهای خبر

0
0