اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/28
17:22
#خبازرس ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بازرسی مهندسی و صنعتی ایران #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 ◀️ زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع ع...

#خبازرس


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بازرسی مهندسی و صنعتی ایران #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱◀️ زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی -خیابان ایران شناسی - خیابان دوم - خیابان نهم - روبروی خیابانی ۹/۵ - پلاک ۶ ساختمان همایشهای مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :◀️ سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال◀️ سود خالص هر سهم: ۱۳۱۴۷◀️ سود نقدی هر سهم: ۱۰۶۰۰◀️ سود انباشته پایان دوره: ۱,۹۳۲,۱۲۶ میلیون ریال⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0