کانال کدال
1399/09/04
08:35
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 📊نماد: ومعادن 📑موضوع:صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 🏭شرکت: سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ⭕️ بهای تمام ...

📊نماد : ومعادن📑 موضوع:صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰🏭شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره برابر با ۷۶,۲۳۶,۵۰۰ میلیون ریال بوده است.🔹 میزان سرمایه گذاری های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۱۲,۸۳۰,۰۴۰ میلیون ریال می باشد که ۱۷ درصد از کل سرمایه گذاری ها را در بر می گیرد.▪️بیشترین میزان سرمایه گذاری خارج از بورس در آبان ماه استخراج کانه های فلزی می باشد.🔸میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۶۳,۴۰۶,۴۶۰ میلیون ریال می باشد که ۸۳ درصد از کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.▫️بیشترین میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در ماه آبان استخراج کانه های فلزی می باشد.▫️ارزش بازار سرمایه گذاری هایی که پذیرفته شده در بورس هستند برابر با ۱,۰۳۹,۶۴۷,۴۵۹ میلیون ریال می باشد و نسبت به بهای تمام شده خود در انتهای دوره ۱۵۳۹ درصد بیشتر می باشد.✅ میزان جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه امسال تغییر محسوسی نداشته است و نسبت به آبان سال گذشته افزایش ۶۲ درصد داشته است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ومعادن


#فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۵:۲۰:۴۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0