بورس۲۴
1400/10/05
08:11
تغییرات پرتفوی «برکت» در آذرماه ۱۴۰۰ بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گروه دارویی برکت آذرسودی نداشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۳۰۵۸ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۵۴۹ میلیارد تومان کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0