سیگنال رانتی
1399/08/24
17:59
#خبرهای_موثر 📌بازارگردان #شستا تعیین شد شرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شد نماد شستا تا آخر هفته به تاب...

#خبرهای_موثر


📌بازارگردان #شستا تعیین شدشرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شدنماد شستا تا آخر هفته به تابلوی بورس برخواهد گشت؛ به احتمال بسیار زیاد/بورس ۲۴انتهای خبر

0
0