پایگاه خبری انتخاب
1399/10/04
15:11
پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان به دادگاه انقلاب ارجاع شد وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ از ارجاع پرونده موکلش...

پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان به دادگاه انقلاب ارجاع شدوکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ از ارجاع پرونده موکلش و دو نفر دیگر به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.entekhab.ir/۰۰۲U۰Tانتهای خبر

0
0