کارگزاری آبان
1399/09/23
07:57
📊#وپخش اطلاعیه 99/09/22 *هلدینگ داروپخش* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#وپخش


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۲


*هلدینگ داروپخش*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0