کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/14
18:00
#ماهانه #ارفع گزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در تیر 1401 موفق به فروش 1,094 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 22 درصدی داشته ...

#ماهانه #ارفعگزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در تیر ۱۴۰۱ موفق به فروش ۱,۰۹۴ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۲ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱,۰۱۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۷ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۴,۰۷۶ میلیارد تومان بوده است.همچنین گزارش ماهانه ارفع از نظر مقداری نشان میدهد که در تیر ۱۴۰۱ موفق به فروش ۷۶,۳۵۵ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۵ درصدی داشته است.✅ مهم و ویژه: شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش ۱۲۵۰۳ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۲۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۱ را داشته که توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد. ✅در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0