حامیان بورس ایران
1399/12/05
01:14
This is why we need to get back into the Iran nuclear deal ASAP. کریس مورفی سناتور دموکرات نزدیک به دولت جو بایدن با قراردادن نمودار سطح ذخایر غنی...

This is why we need to get back into the Iran nuclear deal ASAP.کریس مورفی سناتور دموکرات نزدیک به دولت جو بایدن با قراردادن نمودار سطح ذخایر غنی سازی ایران در صفحه شخصی توییترش تاکید کرد به دلیل همین نمودار بالا آمریکا باید هر چه سریعتر به توافق #برجام بازگردد.انتهای خبر

0
0