نوآوران امین
1400/09/09
12:22
صنایع فرو آلیاژ ایران(#فروژ) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 77 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایس...

صنایع فرو آلیاژ ایران(#فروژ)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۷۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۷۲۹,۳۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۶۰۲,۰۵۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۵۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۸۴۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0